Dětský organismus funguje jinak než organismus dospělého člověka. Děti se snadněji unaví a proto, i když nevykonávají fyzicky náročnou činnost, potřebují mít svůj prostor k odpočinku. Pokud svým dětem říkáte, že nemají nárok být unavené, protože celý den jen seděli ve škole, měli byste své názory přehodnotit.

Pro děti je vyčerpávající udržovat pozornost několik hodin v kuse. Navíc si uvědomte, že získávají znalosti, které pro nás jsou samozřejmostí, jako čtení, psaní, základy počítání. Ale pro ně samotné se jedná o velký milník v jejich životě, kdy konečně ovládnou základy těchto dovedností. Začátky ve škole nejsou lehké. A čím stoupají ve škole výše, tím se náročnost učení stupňuje.

dítě

Pokud k tomu ještě mají nějaké kroužky, a ještě k tomu třeba založené na pohybu, je jasné, že si potřebují odpočinout. Doma ještě navíc dělají většinou domácí úkoly. Proto neberte to, když vaše dítě nic nedělá, že prokrastinuje nebo je líné. Jen potřebuje mít svůj prostor.

Měli bychom pomoci jim ho vytvořit. Můžete jim ukázat podporu třeba tak, že pro ně vytvoříte v jejich pokoji něco jako odpočinkovou zónu. Můžou mít k dispozici relaxační dětskou hudbu, pohodlný kobereček, polštářky nebo třeba dětmi velmi oblíbené sedací pytle https://www.beanbag.cz/.

pokoj

A především jim pomůžete svým přístupem. Nastavte si pravidla tak, že pokud se dítě bude cítit unavené, může si jít do své odpočinkové zóny, a to s vědomím, že nemusí mít výčitky a nebudete mu ani nic vyčítat vy. Probírejte se svým dítětem jeho rozvrh a náplň všedních dní. Získejte od něj zpětnou vazbu, jestli toho na něj není příliš, jestli vše zvládá, jestli třeba by nebylo vhodné vypustit nějaký zájmový kroužek. Uvědomte si, že nepodporujete své děti v lenosti, ale naopak, učíte je aktivně odpočívat a umět si říci, kdy toho mají dost. To je do budoucna účinná prevence například před syndromem vyhoření.