Kulturní festival Slezská lilie každoročně hostí různé významné osobnosti a to nikoli jen z řad hudebníků. Jedním z mnoha vzácných hostů a host pravděpodobně nejvzácnější je Guy Gilbert.
Kdo je to Guy Gilbert? Jedná se ofrancouzského katolického faráře, což pro většinu lidí není tak docela zajímavé, ale také o světově proslulého vychovatele problémové mládeže.
cigareta v ruce

Tento muž je typický svou motorkářskou bundou, kterou nikdy nesvléká. Další jeho poznávací znamení jsou dlouhé vlasy. Za mladých let byl ne nepodobný filmovému komisaři Moulinovi. Rozhodně nevypadá jako distingovaný starý pán a jako takového by ho jeho chráněnci nikdy nepřijali.
 spící alkoholik

Nikdy nekončící práce

Tento muž se snaží o zdánlivě banální a zároveň přetěžké věci. Učí totiž mladé lidi, kteří vyrůstají v nevyhovujících rodinných i společenských podmínkách tyto pro mnohé běžné věci jako například:
1.      Základy slušného chování
2.      Vědomí, že krást nebo poškozovat cizí majetek je špatné
3.      Peníze se mají vydělávat
4.      S lidmi se učíme vycházet a nepřepadáváme je
5.      Sex je něco zcela odlišného než láska
6.      Máme zodpovědnost za sebe i druhé a podle toho se máme chovat
7.      To, že je člověk na dně společnosti zdaleka neznamená, že tam musí také zůstat
Zároveň Guy Gilbert bojuje proti pokrytecké konzumní bezcitné společnosti. Snaží se pohnout srdcem dobře situovaných lidí, kteří mají velkorysost v ústech, ale ve skutečnosti se lidí jako Gilberdovi schovanci štítí a probudit v nich trochu soucitu a pomoci.
jízda na skateboardu
Gilbertovi chovancižijí na statku v komunitě. V komunitě obvykle jsou schopni fungovat. Komunita jim poskytuje zázemí a alespoň částečně kompenzuje rodinu. Snadno si zde časem osvojí tito hrubí chlapci ohleduplnost, pracovitost a jiné pro život důležité dovednosti. Bohužel svět kolem je příliš nemilosrdný a stigmatizuje, proto mnozí mladí muži padají opět na dno společnosti. V tomto ohledu je práce Gilberta velmi náročná. Je si vědom toho, že se mu podaří zachránit jen některé a nikoli všechny.
Gyu Gilbert je autorem také mnoha pedagogických a duchovních knih. Určitě stojí za to se s tímto mužem lépe seznámit.