Většina z nás má určitý strach z vody. Obvykle tyto obavy překonáme nebo se naučíme způsoby, jak se s nimi vyrovnat. Pokud však trpíte akvafobií neboli strachem z vody, žijete s trvalým a abnormálním strachem a úzkostí, které vám brání se k vodě byť jen přiblížit, je na místě vyhledat pomoc psychologa.
Akvafobie je specifická fobie. Jedná se o iracionální strach z něčeho, co nepředstavuje velké nebezpečí. Akvafobií můžete trpět, pokud zjistíte, že jakýkoli zdroj vody ve vás vyvolává nadměrnou úzkost. Může se jednat o bazén, jezero, oceán nebo dokonce vanu.

Akvafobie se často zaměňuje za jinou fobii zvanou hydrofobie. I když se obě fobie týkají vody, akvafobie a hydrofobie nejsou totéž. Hydrofobie je nechuť k vodě, která se u lidí rozvíjí v pozdějších stadiích vztekliny.

Ženy se s aquafobií setkávají dvakrát častěji než muži.U mnoha dospělých, kteří žijí se specifickou fobií, jako je například akvafobie, se příznaky související s jejich strachem začnou objevovat již v dětství nebo v dospívání.

Jaké jsou příznaky akvafobie?

Pohled na vodu může u člověka s akvafobií vyvolat intenzivní strach a úzkost. Může se jednat o velmi malé množství vody, jaké se nachází například v umyvadle v koupelně, nebo o velkou vodní plochu, například oceán. Množství vody není tím, co fobii způsobuje. Strach a následnou úzkost vyvolává samotná voda.

Mezi nejčastější příznaky akvafobie patří:

  • okamžitý pocit intenzivního strachu, úzkosti a paniky při pomyšlení na vodu
  • přetrvávající, nadměrný nebo nepřiměřený strach při kontaktu s vodou
  • rozpoznání, že strach z vody je nadměrný nebo neúměrný skutečné hrozbě.
  • vyhýbání se vodě
  • pocení
  • zrychlený srdeční tep
  • sevřený hrudník a potíže s dýcháním
  • nevolnost
  • závratě nebo mdloby

Co způsobuje akvafobii?

Příčiny specifických fobií nejsou dobře známy. Existují však určité důkazy, že fobie mohou být geneticky dědičné. Pokud máte v rodině někoho, kdo trpí duševním onemocněním, například úzkostí nebo jinými fobiemi, můžete být ohroženi vznikem fobie.

Akvafobie je často způsobena traumatickou událostí v dětství, například téměř utonutím. Může být také důsledkem řady negativních zážitků. K těm obvykle dochází v dětství a nejsou tak závažné jako traumatický zážitek. Při vzniku specifických fobií mohou hrát roli i změny ve funkci mozku.

Jak se diagnostikuje akvafobie?

V současné době nemají systémy nemocí pro akvafobii specifickou diagnózu ani kategorii. Místo toho označuje strach z vody v rámci diagnózy pro specifickou fobii.
Pokud máte podezření, že trpíte akvafobií, domluvte si schůzku s psychiatrem anebo vyhledejte psychoterapeii.

Součástí diagnózy je také vyloučení jiných duševních onemocnění, jako např:

zena po psychoterapii nema strach z vody

Jak se zbavit akvafobie?

Vzhledem k tomu, že akvafobie je považována za specifickou fobii, řeší se nejčastěji dvěma formami psychoterapie: expoziční terapií a kognitivně behaviorální terapií.

Upřednostňovanou metodou je expoziční terapie. Během tohoto typu terapie budete opakovaně vystaveni zdroji fobie – v tomto případě vodě. Při vystavení vodě bude terapeut sledovat vaše reakce, myšlenky, pocity a vjemy, aby vám pomohl úzkost zvládnout.

Pomocí kognitivně-behaviorální terapie se naučíte zpochybňovat své myšlenky a přesvědčení týkající se strachu z vody. Jak se budete učit zpochybňovat své obavy, vyvinete si také strategie, jak se s těmito myšlenkovými vzorci a přesvědčeními vyrovnat.

Kromě odborné léčby existuje také několik technik sebeobrany, které můžete praktikovat doma. Strategie založené na všímavosti, každodenní fyzická aktivita, jóga a hluboké dýchání jsou užitečnými strategiemi při léčbě fobií.

V pozdějších fázích se můžete rozhodnout spolupracovat se speciálně vyškoleným instruktorem plavání, který vám pomůže naučit se pohodlně plavat.

Lékař vám také může předepsat léky na léčbu některých příznaků úzkosti a paniky. Ty však nepomáhají dlouhodobě, léky mohou spíše pomoci během počáteční léčby a ze specifických důvodů.

Jaké jsou vyhlídky?

Plán léčby, který zahrnuje psychoterapii – spolu s podporou blízkých – vám může pomoci naučit se fobii úspěšně zvládat. Máte-li podezření, že trpíte akvafobií, objednejte se k psychologovi, který vám ji pomůže vyřešit.