pohÅ™ební služba Praha odveze zesnulého z místa úmrtí, zajistí úmrtní oznámení, nabídne Vám veÅ¡kerý servis pÅ™i zajiÅ¡tÄ›ní smuteÄního obÅ™adu. Opatříme rakve, urny, kvÄ›tinovou výzdobu, pÅ™evoz. Zařídíme kremaci i uložení ostatků do rodinného hrobu. Pokud si to situace vynutí, jsme schopni doprovodit ostatky zesnulého i do zahraniÄí. Pakliže Vás VaÅ¡e životní kroky dovedou až k nám, poskytneme Vám brilantní servis, který Vám bude nadmíru vyhovovat. BravurnÄ› se ujmeme vyřízení veÅ¡kerých formulářů, pÅ™i jejichž vyplňování si můžete projít doslova oÄistcem. NaÅ¡i vstřícní a peÄliví zamÄ›stnanci umí jednat s lidmi, Äehož důkazem je vdÄ›k ze strany pozůstalých, kteří na konci jedné životní etapy svého blízkého, využili naÅ¡ich služeb.

Pomáháme s překonáváním bolestné ztráty

>PohÅ™ební služba Praha disponuje Å¡irokou Å¡kálou zkuÅ¡eností. Ohleduplní pracovníci pÅ™istupují Å¡etrnÄ› k plánování nutného smuteÄního rozlouÄení. Poskytneme Vám osobní asistenci legislativním bludiÅ¡ti. Jsme pÅ™ipraveni nepÅ™etržitÄ› jednat a nabídnout pomoc vÅ¡em, kteří ji potÅ™ebují. NaÅ¡i zamÄ›stnanci jsou zcela oddáni své profesi a uplatňují v ní veÅ¡kerý talent i bohaté zkuÅ¡enosti, které pramení z dlouholeté praxe v této oblasti. DopÅ™ejte svému milovanému působivou derniéru na prknech divadla SvÄ›t. SmiÅ™te se s faktem, že ho musíte uvrhnout do pokojné náruÄe vÄ›Änosti. NaÅ¡i zamÄ›stnanci Vám projeví svou úÄast perfektními metodickými službami. Bez rozpaků projevte svá přání, která se týkají naÅ¡eho působiÅ¡tÄ› a my s nadhledem, zdvoÅ™ile a peÄlivÄ› poskytneme privátní služby.